Biografi
NYTT GJENSYN MED GØSTA MUNSTERHJELM

Gøsta Munsterhjelm er født i 1912 i Tromsø. Han er av den kjente finske kunstnerslekten Munsterhjelm som blant annet har fostret en av Finlands fremste malere gjennom tidene. Etter barndom og ungdomsar i Finland kom Gøsta Munsterhjelm tilbake til Norge og studerte på Statens kunstakademi i årene 1933-1937. Hans lærer var Axel Revold,Jean Heiberg og den danske maleren Georg Jacobsen. De to siste, og særlig Jacobsen, med sine strenge og grunnleggende teorier om komposisjon, farve og rom, fikk mest å si for Munsterhjelms kunstneriske utvikling. Sammen med fem andre Jacobsen-elever debuterte han i Kunstnerforbundet i 1939. Hans koloristiske begavelse kommer til uttrykk i landskap, portretter og fægurmaleri, men farven eralltid underlagt en rom- og form- skapende funksjon. Lyset over S¿rkedalen og landskapet i
Bærumsmarka til skiftende årstider har opptatt ham mest. Særlig tolker han vinterlandskapet med vare, finstemte farvetoner og blått skyggespill. Fjellet og Leveld-bygda i Hallingdal har han også ofte vendt tilbake til.
Hans fascinerende barnebilder viser noe av spennvidden i Munsterhjelms virksomhet. Barn i lek og barn på skolevei er malt med sans for det karakteristiske og med humoristisk glimt i kunstnerøyet

Nils Ellingsgaard

G0STA MUNSTERHJELM, maler og grafiker, født i Tromsø . 12. august 1912. Bosatt i Bærum siden 1958.

UTDANNELSE:

Kunstakademiet underAxel Revold, Jean Heiberg og Georg Jacobsen 1933-37.

SEPARATUTSTILLINGER

Kunstnerforbundet 1943
Stavanger Kunstnerforening 1945
Kunstnerforbundet 1950/53 .
Bergens Kunstforening 1953 Ålesunds Kunstforening 1954
Fredrikstad Kunstforening 1954
Molde Kunstforening 1955
Kunstnerforbundet 1956
Bystyresalen Tromsø 1960
Kunstnerforbundet 1962
Helsingfors 1992
Galleri Arctandria 1993,1997, 2001

GRUPPEUTSTILLINGER

Kunstnerforbundet 1939.
(sammen medArne Breidvik, Alf Hartmann, Kare Martinsen, Kåre Mikkelsen og Alf Jørgen Aas) ,

OFFENTLIGE ARBEIDER

Offisielle portretter av en rekke norske samfunnsprofiler .

Utsmykningsarbeider i Tinghuset i Bø iTelemark 1962.

Aal Sparebank, Ål i Hallingdal 1965
Bergen Bank Sandvika, Bærum 1972

Rud videregåcnde skole 1974
Gravminner over brukseier Lyche

(Hesterelieff i bronse) og Bente Gierloff Sverdrup (Skipsskulptur i kleberstein),Tanum kirkegård, Bærum.
Representert i BB,Drammens Kunstforening, FG,

Nationalmuseet Stockholm.

Innkjøpt av RG samt Bærum kommune.

STILLINGER, MEDLEMSSKAP OGVERV

Lærer ved SHKS i 1960-Œrene

Lærer i form og farge for hagearkitekter Norsk

Landbrukshøyskole 1963-68.
Stemmerett NBK.

Den Officille Norske Kunstudstilling, København 1947
Norsk Nutidskonst, Stockholm og Gøteborg 1951.

NKF, Charlottenborg, København 1969. Flere riksgalleriutstillinger .

ILLUSTRASJONSOPPGAVER

Samtlige illustrasjoner til Andre Bjerckes ABC

KOLLETIVUTSTILLINGER

Høstutstillingen 1940,45,49,51, 52,54,61,63 og 1968
Vårutstilling Kunstnerforbundet 1945,1947
UKS jubileumsutstilling,
Kunstnernes Hus 1946
9 Georg Jacobsen-elever, i Konsthallen,
Gøteborg og Oslo Kunstforening 1947.

Galleri Arctandria Lyrikk Andre gallerier Museer Kunstnere Auksjonshus VitserOmoss
tilbake